Onze principes:
Samen op het juiste spoor naar succes.

Wij zijn ervan overtuigd dat een bedrijf alleen succesvol kan zijn als het volledig achter zijn principes staat en deze dagelijks nastreeft. Principes, die onze houding en hoge eisen weerspiegelen - en de werknemers bij Rail Care Solutions met elkaar verbinden. Ze vormen de basis van onze specifieke oplossingen die we dagelijks voor onze klanten bedenken.

Respect en waardering.
Voor mens en milieu.

Waardering is voor ons méér dan alleen een woord. Het is zowel een streven als een verbintenis - en staat symbool voor ons dagelijkse handelen. Alleen wie waarde hecht aan zijn medewerkers, zakenpartners, producten en het milieu, zal deze ook met respect behandelen. Dit principe draagt wezenlijk bij aan het versterken van onze kwaliteitsstandaard, het respectvol omgaan met elkaar en het vinden van milieuvriendelijke oplossingen. Vandaag en in de toekomst.

Technische perfectie.
Een principe met duurzame meerwaarde.

Het vervoer van goederen en personen per spoor levert een belangrijke bijdrage aan energie-efficiënte en milieuvriendelijke mobiliteit in de 21e eeuw. Wij zijn een vast onderdeel hiervan. Met onze marktconforme, duurzame producten en diensten streven we naar technische en kwalitatieve perfectie. We staan pal voor onze kwaliteitsstandaard, elke dag weer.

Onze principes sturen ons werk.
En hoe we met elkaar omgaan.

Om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen...

 • leggen we duidelijke kwaliteitsstandaarden vast en controleren we de naleving hiervan.
 • verbeteren we continu onze processen.
 • brengen we al onze expertise samen in teams waarin samen naar de best mogelijke oplossingen gezocht wordt.
 • moeten onze leveranciers en dienstverleners voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, milieu en werkveiligheid.
 • stellen we bindende leveranciersovereenkomsten op.

Om onze medewerkers te ondersteunen…

 • bieden we doelgericht onderwijs en specifieke opleidingen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid.
 • worden alle medewerkers betrokken bij de uitvoering van verbeteringsmaatregelen.
 • streven wij naar een systematische gezondheidspreventie.
 • zorgen wij door middel van transparante informatievoorziening en managers die onze principes uitdragen voor een goede en geliefde bedrijfscultuur.
 • gaan wij vertrouwelijk met elkaar om, ongeacht ethiek, religie of afkomst
 • bevorderen wij een gestructureerde, intelligente en efficiënte werkwijze, waarin wij elkaars sterktes gebruiken en onze zwaktes gezamenlijk compenseren.
 • bieden we een constructieve, open feedbackcultuur, los van hiërarchieën.
 • zorgen we voor een goede balans tussen privé en werk, waarin aandacht is voor ieders specifieke situatie.

Om het milieu te ontzien…

 • werken wij voortdurend aan het reduceren van het energie- en waterverbruik, onze afvalproductie en de uitstoot van schadelijke stoffen.
 • kiezen we alleen leveranciers en dienstverleners die ook milieuvriendelijk werken.
 • gebruiken we technologische ontwikkelingen en innovatieve oplossingen om de negatieve impact van ons werk op het milieu te compenseren.
 • stimuleren we een spaarzaam gebruik van waardevolle grondstoffen.
 • doen we er alles aan om onze hulpmiddelen en materialen zo lang mogelijk te gebruiken.